Ανάκτηση Χώρου για Ανατολή Κυνοδόντων ( χωρίς Εξαγωγές )